Suikerriet

Vanuit de groeiende westerse vraag naar ecologische en sociaal geproduceerde producten zijn we op zoek gegaan naar een restmateriaal dat aanwezig is binnen bestaande productieprocessen, en een nieuw werkterrein om een nieuw product met dat restmateriaal te maken. We zijn een onderzoek gestart om tot vernieuwende ecologische toepassingen te komen die hun uitwerking vinden binnen de hedendaagse productvormgeving.

We zijn in India beland, bij het restmateriaal van de rietsuikerproductie. In India is er binnen de landbouwsector een grote productie van rietsuiker waar veel restmateriaal bij vrij komt. Vanuit dit restmateriaal en de locatie waar dit materiaal zich bevindt zijn we een ontwerpproces gestart met het doel een waardevermeerdering van dit materiaal te realiseren. We gaan op zoek naar waardevermeerdering van dit restmateriaal en richten ons op de lokale bevolking en de aanwezige ambachten.

In India hebben we lokaal samengewerkt met SOS-kinderdorpen. In oktober 2014 hebben we de eerste contacten en samenwerkingen in de regio uitgevoerd. We hebben workshops georganiseerd in de SOS-kinderdorpen en vanuit de ervaringen en contacten van SOS-kinderdorpen zijn we gaan samenwerken met lokale ambachtslieden.

De doelstelling van dit project is om met het afvalmateriaal van de rietsuikerproductie ecologisch kinderspeelgoed te ontwikkelen voor onze Westerse markt. Samen met SOS-kinderdorpen willen we deze collectie ontwerpen en op sociale wijze vervaardigen met de lokale ambachtslieden in zuid India.

Het proces, de reis, materiaal bewerkingen en dergelijke zijn te volgen op www.facebook.com/INmatter. Dit project breng ik tot uitvoering samen met Studio Nienke Voorintholt. Momenteel staat dit onderzoek op een tijdelijke pauze.